Darmowy licznik odwiedzin
Oferta
Przedmiot działalności :

Symbol PKWiU Nazwa
   
71.12 Usługi w zakresie inżynierii i związane z nimi doradztwo techniczne
71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
71.12.16 Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających
71.12.19 Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć
71.12.20 Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej
71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
71.20 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych


Zakres oferowanych usług obejmuje :

Projektowanie budowlane obiektów i urządzeń w branży budownictwa wodnego i gospodarki wodnej oraz inżynierii wodnej, projektowanie fundamentów budowlanych i przesłon przeciwfiltracyjnych, wykonywanie specjalistycznych ekspertyz i opinii technicznych zakresie budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, wykonywanie opinii geotechnicznych, wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budownictwa wodnego, sprawowanie nadzorów inwestorskich na budowach obiektów inżynierii wodnej i budownictwa wodno-melioracyjnego.
Mapa dojazdowa