Darmowy licznik odwiedzin

Rzeczoznawca Budowlany Szczecin - Jacek Cieślak

Jestem z zawodu inżynierem budownictwa wodnego W roku 1968 ukończyłem studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej , uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego.

Od tego czasu pracuję nieprzerwanie w budownictwie. W minionym okresie czasu wykonywałem różne funkcje w działalności budowlanej ; od projektowania budowlanego poczynając, poprzez kierowanie budowami , wykonywanie nadzorów budowlanych , aż po zajmowanie się kontrolą techniczną budowli oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym. Moje doświadczenia budowlane dotyczą zarówno branży budownictwa wodnego , jak też budownictwa ogólnego.

Obecnie specjalizuję się w zagadnieniach związanych z geotechniką i fundamentowaniem obiektów budowlanych, zwłaszcza posadowionych w trudnych warunkach geotechnicznych. Jednocześnie kontynuuję też specjalizacje związane z inżynierią wodną , w tym : projektowanie odwodnień budowli, wykopów fundamentowych , projektowanie pompowni odwadniających, systemów irygacyjnych, systemów odwadniających, oraz sposobów wykonania i modernizacji wałów przeciwpowodziowych .

Jako rzeczoznawca budowlany wykonuję też specjalistyczne opinie i ekspertyzy w zakresie geotechniki i fundamentowania oraz odwadniania wykopów fundamentowych.

Od roku 1989 prowadzę samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą :

HYDRODREN- Jacek Cieślak
Zakład Usług Inżynieryjnych


Posiadam następujące uprawnienia i kwalifikacje do pracy w budownictwie :
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieria wodna.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wodno-melioracyjnej
 • Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie :
  • Geotechnika i fundamentowanie w budownictwie:
   • 1/ określenie nośności gruntu-wytyczne posadowienia budowli
   • 2/ odwodnienie wykopów budowlanych
  • Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją nr 154/98/R
 • Członkowstwo w Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - identyfikator : ZAP/WM/0451/01
Mapa dojazdowa